Plynový varič jednéhořákový Traveller K502 Orgaz

Kód: 8681042343533
Neohodnotené
Značka: ORGAZ
€20 €16,53 bez DPH
Skladom
Môžeme doručiť do:
6.10.2023

Jednohorákový varič, ktorý sa pripája priamo k plynovej kartuši.

Detailné informácie

Podrobný popis

Plynový varič jednéhořákový Traveller K502 Orgaz

 • vysoko výkonný plynový varič určený na plynové kartuše so závitom 7/16´
 • vhodný na turistiku, do kempu, mototuristiku atď.
 • výhoda týchto varičov je, že po použití ich je možné vždy oddeliť od kartuše a tým nezaberú veľa miesta
 • priemer platničky 185 mm vytvára dostatočnú plochu aj pre väčší hrniec (pri zložených ramenách je priemer platničky 120 mm)
 • kartuše s plynom pre tento varič je možné dokúpiť takmer kdekoľvek na svete

Technické parametre:

Materiál:Oceľ, mosadz
Farba:Strieborná / čierna
Hmotnosť:280 g
Rozmer:120x80 mm
Výkon: 4 kW

Pripojovací pretlak paliva: 0-7000 mbar.
Priemer trysky: 0,23 mm
Menovitý prietok: 270 g/h; 4 kW; 3000 kcal/hod
Tesniaci krúžok: 12x8 mm
Priemer platničky: 120 mm (základné), 185 mm (roztvorené podpery)

Pred použitím:

DÔLEŽITÉ! – Bezpečnostné požiadavky

 • 1. Pripájanie variča na kartušu

  Na prevádzku tohto variča sú určené kartuše vyrobené podľa EN 417, opatrené samotesniacim ventilom s pripojovacím závitom 7/16“.

  Pred pripojením variča na kartušu sa presvedčte o dokonalom stave tesniaceho „O“ krúžku. Pokiaľ tento diel javí známky opotrebenia, vymeňte ho. Ide o rozmer 12x8. Na vybratie opotrebovaného tesnenia použite ostrý predmet, na usadenie nového tesnenia tupý predmet zodpovedajúcich rozmerov.

  Najprv zostavte varič a to tak, že priskrutkujete horák k ventilu. Nedoťahujte závit veľkou silou, aby ste ho nepoškodili, stačí len mierne dotiahnuť. Závit je pravý (otáča sa v smere hodinových ručičiek). Pokiaľ je na podperách zvyšok ochrannej fólie, odporúčame ju odstrániť.

  Skontrolujte, či ovládací ventil variča je úplne uzavretý – zatvára sa otáčaním doprava.

  Pripájať kartušu k variči je možné iba vo vonkajšom prostredí, mimo dosahu osôb a akéhokoľvek zdroja zapálenia, tzn. otvoreného plameňa, elektrického výboja a podobne.

  Po pripojení variča ku kartuši sa aspoň čuchom presvedčte o dokonalej tesnosti tejto sústavy. To nikdy nerobte otvoreným plameňom. Ak sústava po zostavení javí známky netesnosti, sústavu rozoberte a prekontrolujte tesnenie. Pokiaľ sa Vám závada nepodarí odstrániť, varič rozoberte a nepoužívajte ho! Nezapaľujte ho a nepribližujte sa k otvorenému ohňu a ani k inému zdroju zapálenia.

  Varič aj kartuše sú pre vzájomné spojenie opatrené pravým závitom. Pri

  nasadzovanie variča na kartušu je nutné postupovať s potrebnou starostlivosťou, aby nedošlo k prekríženiu závitov (tzv. „skrutkovanie cez závit“), inak dôjde k zničeniu variča vplyvom nesprávnej obsluhy.

  Varič je opatrený dvojitým tesnením, takže obvykle nedôjde k úniku plynu pri pripájaní ku kartuši. Pri skrutkovaní na kartuši sa však môže ozvať slabé syknutie plynu otvorením ventilu bomby otváracím kolíkom. Ďalším pootočením dôjde k dosadnutiu tesnenia na kartuši ak zaisteniu tesnosti sústavy. Ďalšie násilné, zbytočné doťahovanie vedie k rýchlemu opotrebovaniu tesnenia, popr. na zničenie závitu variča! Občasné slabé potretie závitu variča vazelínou významne predĺži jeho životnosť.

  2. Zapaľovanie a prevádzka

  Varič s kartušou zaistite v kolmej polohe. Rozložte podpery nádoby. Otočením uzáveru plynu smerom doľava otvoríte prívod plynu (viď obr. 2) . Pomocou zápaliek alebo zapaľovača varič zapáľte. Pri zapaľovaní plameňa otvorte plyn na plný výkon.

  Ak je kartuša dlhší čas v chlade a pokoji, je nutné ju pred použitím dôkladne pretrepať, inak sa po zapálení variča po dobu asi jednej minúty „utrháva plameň“. Pokiaľ sa ešte pred zapálením plameňa na varič položí varná nádoba, k uvedenému javu takmer nedochádza.

  Pri použití úplne plnej-novej kartuše, ktorá bola dlhšiu dobu vystavená pôsobeniu tepla, môže dôjsť po zapálení variča k vyšľahnutiu mohutného žltkavého plameňa. Okamžite zatvorte regulačný ventil na minimum, kým sa plameň neupokojí. K tomuto javu dôjde celkom iste, ak je varič s kartušou silne naklonený.

  Počas prevádzky zabráňte vyvareniu tekutiny z varnej nádoby, inak dôjde k jej poškodeniu alebo úplnému zničeniu aj k zničeniu variča.

  Varič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Pri prevádzke variča dodržujte bezpečnú vzdialenosť od horľavých hmôt - minimálne 0,5 m. Na varič neklaďte horľavé predmety. Ak máte pochybnosť o správnej funkcii výrobku, nepoužívajte ho a kontaktujte predajcu alebo servis.

  3. Ukončenie prevádzky

  Ukončenie prevádzky sa vykonáva dotiahnutím regulačného ventilu doprava až do zhasnutia plameňa (viď obr. 3). . Potom je možné varič od kartuše odpojiť odskrutkovaním (viď obr. 1).

  Tento úkon zásadne vykonávajte až po úplnom vychladnutí variča. Snímanie variča z kartuše sa nikdy nesmie vykonávať počas prevádzky!!! Po skončení prevádzky varič od kartuše vždy oddeľte, zabránite tak vyprázdneniu kartuše vplyvom nepatrnej netesnosti. Tá môže byť spôsobená nečistotou, ktorá sa dostane medzi varič a kartušu. Dbajte preto na čistotu tohto priestoru.

  4. Upozornenie pre stavy núdze

  Ak dôjde k prešľahnutiu plameňa mimo činnej časti horáka, uzavrite okamžite regulačný ventil a mierne dotiahnite varič na bombu. Pokiaľ sa ďalej objavuje plameň, uhaste ho prúdom vody, ktorú obvykle máte pripravenú na ohrev. Ak sa nepodarí plameň uhasiť, odhoďte, popr. odkopnite varič aj s kartušou na bezpečné miesto. Zaistite, aby sa nikto nepribližoval k variču na menšiu vzdialenosť ako 20 m do doby, než dôjde k vyhoreniu plynu. Varič potom nepoužívajte!

  5. Dôležité upozornenia

  • Pozor: Pri prevádzke tohto spotrebiča dochádza k spotrebe vzduchu (kyslíka) a produkcii oxidu uhličitého. Nezapaľujte a nepoužívajte tento spotrebič v nevetraných priestoroch, v miestnostiach, v stane či vo vozidle. Je životne nebezpečné používať varič na vykurovanie uzavretého priestoru - nenápadná otrava kysličníkom uhoľnatým!
  • Varič smie obsluhovať iba dospelá osoba podľa tohto návodu, nezverujte obsluhu deťom!
   Pri prevádzke je nutné varič umiestniť do stabilnej polohy a mať ho pod neustálym dohľadom.
  • Nepoužívajte na ohrev jednej nádoby dva a viac varičov vedľa seba.
  • Používajte len primerane veľké a primerane ťažké nádoby.
  • Varič nepoužívajte na iné účely, než na ohrev požívatín a nápojov v nádobe.
  • Činné časti variča - horák, podpery nádoby, popr. závetrie - sú počas prevádzky a asi 10 min. potom horúce, preto sa ich v tejto dobe nedotýkajte!
  • Nikdy nepoužívajte varič, ktorý javí známky poškodenia alebo má chybné či opotrebované tesnenie.
  • S varičom zaobchádzajte opatrne, chráňte ho pred pádom na zem a poškodením
  • Na variči nevykonávajte žiadne úpravy.

  6. Rozoberanie, čistenie a skladanie variča

  Varič sa skladá z dvoch hlavných častí: z telesa ventilu a horáka, ktoré sú navzájom spojené závitom. Rozoberateľnosť týchto častí je nutná, aby bolo možné vyčistiť trysku. Aj malé zanesenie prudko znižuje výkon variča.

  Na čistenie nepoužívajte ihly a špendlíky, pretože tryska sa tým poškodzuje a môže dôjsť k zalomeniu špičky ihly v tryske a tým k zničeniu variča. Na prečistenie často stačí podtlak vytvorený ústami alebo prefúknutie. Tiež je možné použiť veľmi tenký drôtik.

  7. Skladovanie a preprava

  Varič skladujte zásadne v suchom, neagresívnom prostredí.

  Varič prepravujte vždy oddelený od kartuše.

  8. Tlaková nádoba s plynom - kartuša

  Kartuša obsahuje skvapalnený, prudko horľavý plyn propán-bután pod stálym tlakom. Rešpektujte pokyny uvedené priamo na kartuši.

  9. Technické údaje a likvidácia

  Uvedenie 1 litra vody do varu za cca 2,5 minúty

  Palivo: propán-bután do 0,8 MPa

  Maximálne dovolené zaťaženie variča nádobou vrátane obsahu: 2 kg

  Po skončení životnosti varič odovzdajte do výkupne zberných surovín. Obal odovzdajte do recyklovaného odpadu

  10. Záručné podmienky

  Na výrobok je poskytnutá zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobky poškodené násilím, nesprávnou manipuláciou alebo neodbornou opravou.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: